Uvjeti pružanja usluge

SUGLASNOST S NAŠIM PRAVNIM UVJETIMA

Mi smo ( 'Tvrtka', 'mi', 'nas' ili 'naš' ) .

Upravljamo web stranicom ("Web mjesto"), kao i svim drugim povezanim proizvodima i uslugama koji se odnose ili povezuju s tim pravnim pojmovima ("Pravni uvjeti") (zajedno "Usluge").

__________

Možete nas kontaktirati e-poštom na [email protected] ili poštom na Ul. Ruđera Boškovića 20, 21000, Split, Hrvatska.

Ovi Pravni uvjeti predstavljaju pravno obvezujući sporazum sklopljen između vas, bilo osobno ili u ime subjekta ("vi") i , u vezi s vašim pristupom i korištenjem Usluga. Slažete se da ste pristupom Uslugama pročitali, razumjeli i složili se da ste obvezani svim ovim Pravnim uvjetima. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM OVIM PRAVNIM UVJETIMA, IZRIČITO VAM JE ZABRANJENO KORIŠTENJE USLUGA I MORATE ODMAH PREKINUTI UPOTREBU.

Prethodno ćemo vas obavijestiti o svim planiranim promjenama Usluga koje koristite. Izmijenjeni Pravni uvjeti stupit će na snagu nakon što vas [email protected] objavi ili obavijesti, kao što je navedeno u poruci e-pošte. Nastavkom korištenja Usluga nakon datuma stupanja na snagu bilo kakvih promjena, slažete se da ste obvezani izmijenjenim uvjetima.

Preporučujemo da ispišete kopiju ovih Pravnih uvjeta za svoju evidenciju.

TABLICA SADRŽAJA

1. NAŠE USLUGE 2. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 3. KORISNIČKE REPREZENTACIJE 4. REGISTRACIJA KORISNIKA 5. PROIZVODI 6. KUPNJA I PLAĆANJE 7. PRAVILA POVRATA/POVRATA 8. SOFTVER 9. ZABRANJENE AKTIVNOSTI 10. KORISNIČKI GENERIRANI DOPRINOSI 11. DOZVOLA ZA DOPRINOS 12. SMJERNICE ZA PREGLEDE 13. DRUŠTVENI MEDIJI 14. WEB-MJESTA I SADRŽAJ TREĆIH STRANA 15. UPRAVLJANJE USLUGAMA 16. PRAVILA PRIVATNOSTI 17. OBAVIJEST I PRAVILA ZAKONA O AUTORSKIM PRAVIMA U DIGITALNOM TISUĆLJEĆU (DMCA) 18. TERMIN I OTKAZ 19. IZMJENE I PREKIDI 20. MJERODAVNO PRAVO 21. RJEŠAVANJE SPOROVA 22. ISPRAVACI 23. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI 24. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI 25 . ODŠTETA 26 . KORISNIČKI PODACI 27. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE I POTPISI 28. KALIFORNIJSKI KORISNICI I STANOVNICI 29. RAZNO 30. OBRATITE NAM SE

1. NAŠE USLUGE

Informacije koje se pružaju prilikom korištenja Usluga nisu namijenjene za distribuciju ili korištenje od strane bilo koje osobe ili subjekta u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili uporaba bila u suprotnosti sa zakonom ili propisom ili koja bi nas podlijegala bilo kojem zahtjevu za registraciju unutar takve jurisdikcije ili zemlje. U skladu s tim, one osobe koje odluče pristupiti Uslugama s drugih lokacija to čine na vlastitu inicijativu i isključivo su odgovorne za poštivanje lokalnih zakona, ako i u mjeri u kojoj se primjenjuju lokalni zakoni.

Usluge nisu prilagođene propisima specifičnim za industriju (Zakon o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA), Savezni zakon o upravljanju informacijskom sigurnošću (FISMA) itd.), pa ako bi vaše interakcije bile podvrgnute takvim zakonima, ne smijete koristiti Usluge. Usluge ne smijete koristiti na način kojim bi se prekršio Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Naše intelektualno vlasništvo

Mi smo vlasnik ili stjecatelj licence svih prava intelektualnog vlasništva u našim Uslugama, uključujući sve izvorne kodove, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajne web stranica, audio, video, tekst, fotografije i grafike u Uslugama (zajedno "Sadržaj"), kao i zaštitne znakove, uslužne žigove i logotipe sadržane u njima ("Oznake").

Naš sadržaj i žigovi zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i žigovima (i raznim drugim pravima intelektualnog vlasništva i zakonima o nepoštenom tržišnom natjecanju) i ugovorima u Sjedinjenim Državama i širom svijeta.

Sadržaj i žigovi pružaju se u uslugama "KAKVI jesu" ili putem njih samo u vašu osobnu, nekomercijalnu ili internu poslovnu svrhu.

Vaše korištenje naših Usluga

Podložno vašoj usklađenosti s ovim Pravnim uvjetima, uključujući odjeljak "ZABRANJENE AKTIVNOSTI" u nastavku, dajemo vam neisključivu, neprenosivu, opozivu licencu za: pristupiti Uslugama; i preuzeti ili ispisati kopiju bilo kojeg dijela sadržaja kojem ste pravilno pristupili. isključivo za vašu osobnu, nekomercijalnu ili internu poslovnu svrhu.

Osim kako je navedeno u ovom odjeljku ili drugdje u našim Pravnim uvjetima, nijedan dio Usluga i nijedan Sadržaj ili oznake ne smiju se kopirati, reproducirati, agregirati, ponovno objavljivati, prenositi, javno prikazivati, kodirati, prevoditi, prenositi, distribuirati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorištavati u bilo koju komercijalnu svrhu, bez našeg izričitog prethodnog pisanog dopuštenja.

Ako želite koristiti Usluge, Sadržaj ili Oznake osim kako je navedeno u ovom odjeljku ili drugdje u našim Pravnim uvjetima, pošaljite svoj zahtjev na: [email protected]. Ako vam ikada damo dopuštenje za objavljivanje, reprodukciju ili javno prikazivanje bilo kojeg dijela naših Usluga ili Sadržaja, morate nas identificirati kao vlasnike ili davatelje licenci Usluga, Sadržaja ili Oznaka i osigurati da se bilo koja obavijest o autorskim pravima ili vlasničkim pravima pojavi ili bude vidljiva prilikom objavljivanja, reprodukcije ili prikazivanja našeg sadržaja.

Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena u i na Usluge, Sadržaj i Oznake.

Svako kršenje ovih prava intelektualnog vlasništva predstavljat će značajno kršenje naših Zakonskih uvjeta i vaše pravo na korištenje naših Usluga odmah će prestati.

Vaši podnesci i doprinosi

Molimo vas da pažljivo pregledate ovaj odjeljak i odjeljak "ZABRANJENE AKTIVNOSTI" prije korištenja naših Usluga kako biste razumjeli (a) prava koja nam dajete i (b) obveze koje imate prilikom objavljivanja ili prijenosa bilo kojeg sadržaja putem Usluga.

Podnesci: Izravnim slanjem bilo kakvih pitanja, komentara, prijedloga, ideje, povratnih informacija ili drugih informacija o Uslugama ("Podnesci") pristajete dodijeliti nam sva prava intelektualnog vlasništva u takvom Podnesku. Slažete se da ćemo posjedovati ovaj Podnesak i imati pravo na njegovo neograničeno korištenje i širenje u bilo koju zakonitu svrhu, komercijalnu ili drugu, bez priznanja ili naknade vama.

Doprinosi: Usluge vas mogu pozvati na čavrljanje, doprinos ili sudjelovanje u blogovima, oglasnim pločama, internetskim forumima i drugim funkcijama tijekom kojih možete stvarati, slati, objavljivati, objavljivati, prikazivati, prenositi, objavljivati, distribuirati ili emitirati sadržaj i materijale nama ili putem Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, zapise, videozapise, zvuk, fotografije, glazbu, grafiku, komentare, recenzije, prijedlozi ocjena, osobni podaci ili drugi materijali ("Doprinosi"). Svaki javno objavljeni Podnesak također se tretira kao Doprinos.

Razumijete da doprinose mogu vidjeti drugi korisnici Usluga, a možda i putem web stranica trećih strana.

Kada knjižite doprinose, dajete nam licencu (uključujući upotrebu vašeg imena, zaštitnih znakova i logotipa): Objavljivanjem bilo kakvih doprinosa dajete nam neograničeno, neograničeno, neopozivo, trajno, neisključivo, prenosivo, besplatno, potpuno plaćeno, svjetsko pravo i licencu za: korištenje, kopiranje, reprodukciju, distribuciju, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitiranje, retitle, pohranu, javno izvođenje, javno prikazivanje, preoblikovanje, prevođenje, izvlačenje (u cijelosti ili djelomično), i iskorištavajte svoje doprinose (uključujući, bez ograničenja, vašu sliku, ime i glas) u bilo koju svrhu, komercijalnu, reklamnu ili na drugi način, kako biste pripremili izvedena djela ili uključili u druga djela, vaše doprinose i podlicencirali licence dodijeljene u ovom odjeljku. Naša upotreba i distribucija može se dogoditi u bilo kojem medijskom formatu i putem bilo kojeg medijskog kanala.

Ova licenca uključuje našu upotrebu vašeg imena, naziva tvrtke i naziva franšize, prema potrebi, i bilo kojeg od zaštitnih znakova, uslužnih znakova, trgovačkih imena, logotipa te osobnih i komercijalnih slika koje pružate.

Vi ste odgovorni za ono što objavite ili prenesete: slanjem Podnesaka i/ili objavljivanjem doprinosa putem bilo kojeg dijela Usluga ili stavljanjem doprinosa na raspolaganje putem Usluga povezivanjem vašeg računa putem Usluga s bilo kojim od vaših računa na društvenim mrežama, vi: potvrditi da ste pročitali i složiti se s našim "ZABRANJENIM AKTIVNOSTIMA" i da nećete objavljivati, slati, objavljivati, prenositi ili prenositi putem Usluga bilo koji Podnesak niti objavljivati bilo koji Doprinos koji je nezakonit, uznemirujući, pun mržnje, štetan, klevetnički, opscen, nasilnički, uvredljiv, diskriminirajući, prijeteći bilo kojoj osobi ili skupini, seksualno eksplicitn, lažan, netočan, obmanjujući ili obmanjujući; u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim zakonom, odreći se svih moralnih prava na bilo koji takav Podnesak i/ili Doprinos; jamči da su vam svi takvi Podnesci i/ili Doprinosi originalni ili da imate potrebna prava i licence za podnošenje takvih Podnesaka i/ili Doprinosa i da imate potpunu ovlast dodijeliti nam gore navedena prava u vezi s vašim Podnescima i / ili Doprinosima; i jamčiti i izjavljivati da vaši Podnesci i/ili Doprinosi ne predstavljaju povjerljive podatke. Vi ste isključivo odgovorni za svoje Podneske i / ili Doprinose i izričito se slažete da ćete nam nadoknaditi sve gubitke koje možemo pretrpjeti zbog vašeg kršenja (a) ovog odjeljka, (b) prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane ili (c) primjenjivog zakona.

Možemo ukloniti ili urediti vaš sadržaj: Iako nemamo obvezu nadzirati bilo kakve Doprinose, imat ćemo pravo ukloniti ili urediti bilo koji Doprinos u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti ako prema našem razumnom mišljenju smatramo da su takvi doprinosi štetni ili krše ove Pravne uvjete. Ako uklonimo ili uredimo takve doprinose, također možemo obustaviti ili onemogućiti vaš račun i prijaviti vas nadležnim tijelima.

Kršenje autorskih prava

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na Uslugama ili putem njega krši bilo koja autorska prava koja posjedujete ili kontrolirate, odmah pogledajte odjeljak "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) obavijest i pravila" u nastavku.

3. KORISNIČKE REPREZENTACIJE

Korištenjem Usluga izjavljujete i jamčite da: (1) svi podaci o registraciji koje pošaljete budu istiniti, točni, aktualni i potpuni; (2) zadržat ćete točnost takvih informacija i po potrebi odmah ažurirati takve podatke o registraciji; (3) imate pravnu sposobnost i slažete se da ćete se pridržavati ovih Pravnih uvjeta; (4) niste maloljetni u jurisdikciji u kojoj boravite; (5) Uslugama nećete pristupiti automatiziranim ili neljudskim sredstvima, bilo putem bota, skripte ili na neki drugi način; (6) Usluge nećete koristiti u nezakonite ili neovlaštene svrhe; i (7) vaše korištenje Usluga neće kršiti bilo koji primjenjivi zakon ili propise.

Ako pružite bilo kakve neistinite, netočne, neažurne ili nepotpune podatke, imamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš račun i odbiti bilo koju i svu trenutnu ili buduću upotrebu Usluga (ili bilo koji njihov dio).

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

Možda ćete se morati registrirati za korištenje Usluga. Slažete se da će vaša lozinka ostati povjerljiva i bit ćete odgovorni za svako korištenje vašeg računa i lozinke. Zadržavamo pravo ukloniti, povratiti ili promijeniti korisničko ime koje odaberete ako prema vlastitom nahođenju utvrdimo da je takvo korisničko ime neprikladno, opsceno ili na drugi način nepoželjno.

5. PROIZVODI

Ulažemo sve napore kako bismo što točnije prikazali boje, značajke, specifikacije i detalje proizvoda dostupnih na Uslugama. Međutim, ne jamčimo da će boje, značajke, specifikacije i detalji proizvoda biti točni, potpuni, pouzdani, aktualni ili bez drugih pogrešaka, a vaš elektronički zaslon možda neće točno odražavati stvarne boje i detalje proizvoda. Svi proizvodi ovise o raspoloživosti i ne možemo jamčiti da će artikli biti na zalihi. Zadržavamo pravo prekinuti bilo koji proizvod u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Cijene svih proizvoda podložne su promjenama.

6. KUPNJE I PLAĆANJA

Prihvaćamo sljedeće oblike plaćanja:

 • Viza
 • Mastercard
 • American Express
 • PayPal

Slažete se da ćete pružiti trenutne, potpune i točne podatke o kupnji i računu za sve kupnje izvršene putem Usluga. Nadalje, slažete se da ćete odmah ažurirati podatke o računu i plaćanju, uključujući adresu e-pošte, način plaćanja i datum isteka platne kartice, kako bismo mogli dovršiti vaše transakcije i kontaktirati vas po potrebi. Porez na promet bit će dodan cijeni kupnje kako smatramo da to zahtijevamo. Možemo promijeniti cijene u bilo kojem trenutku.

Slažete se da ćete platiti sve troškove po cijenama koje su tada na snazi za vaše kupnje i sve primjenjive naknade za otpremu, a vi nas ovlašćujete da naplatimo vašem odabranom pružatelju plaćanja sve takve iznose nakon narudžbe. Zadržavamo pravo ispraviti sve pogreške ili pogreške u cijenama, čak i ako smo već zatražili ili primili uplatu.

Zadržavamo pravo odbiti bilo koju narudžbu poslanu putem Usluga. Možemo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po kućanstvu ili po narudžbi. Ta ograničenja mogu uključivati narudžbe koje je poslao isti korisnički račun ili pod istim računom kupca, isti način plaćanja i/ili naloge koji koriste istu adresu za naplatu ili dostavu. Zadržavamo pravo ograničiti ili zabraniti narudžbe koje, prema našoj vlastitoj prosudbi, čini se da ih postavljaju trgovci, preprodavači ili distributeri.

7. POLITIKA POVRATA/POVRATA NOVCA

Prije kupnje pregledajte naša Pravila povrata objavljena na Uslugama.

8. SOFTVER

Možemo uključiti softver za upotrebu u vezi s našim Uslugama. Ako je takav softver popraćen licencnim ugovorom za krajnjeg korisnika ("EULA"), uvjeti EULA-e regulirat će vašu upotrebu softvera. Ako takav softver nije popraćen EULA-om, tada vam dajemo neisključivu, opozivu, osobnu i neprenosivu licencu za korištenje takvog softvera isključivo u vezi s našim uslugama i u skladu s ovim Pravnim uvjetima. Svaki softver i sva povezana dokumentacija pružaju se "KAKVI jesu" bez ikakvih jamstava, bilo izričitih ili implicitnih, uključujući, bez ograničenja, implicirana jamstva utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenja. Prihvaćate bilo koji i sav rizik koji proizlazi iz upotrebe ili performansi bilo kojeg softvera. Ne smijete reproducirati ili redistribuirati bilo koji softver osim u skladu s EULA-om ili ovim Pravnim uvjetima.

9. ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Uslugama ne smijete pristupati niti ih koristiti u bilo koju drugu svrhu osim one za koju usluge činimo dostupnima. Usluge se ne smiju koristiti u vezi s bilo kojim komercijalnim nastojanjima osim onih koje smo posebno podržali ili odobrili.

Kao korisnik Usluga slažete se da nećete:

 • Sustavno dohvaćajte podatke ili drugi sadržaj iz Usluga kako biste izravno ili neizravno stvorili ili sastavili zbirku, kompilaciju, bazu podataka ili direktorij bez našeg pismenog dopuštenja.
 • Prevarite, prevarite ili obmanujte nas i druge korisnike, posebno u svakom pokušaju da naučite osjetljive podatke o računu kao što su korisničke lozinke.
 • Zaobiđite, onemogućite ili na drugi način ometajte značajke Usluga povezane sa sigurnošću, uključujući značajke koje sprječavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kojeg sadržaja ili nameću ograničenja u korištenju Usluga i/ili sadržaja sadržanog u njima.
 • Omalovažavati, okaljati ili na drugi način štetiti, po našem mišljenju, nama i / ili Uslugama.
 • Koristite sve informacije dobivene od Usluga kako biste uznemiravali, zlostavljali ili naštetili drugoj osobi.
 • Nepravilno iskoristite naše usluge podrške ili podnesite lažne prijave zlostavljanja ili neprimjerenog ponašanja.
 • Koristite Usluge na način koji nije u skladu s primjenjivim zakonima ili propisima.
 • Uključite se u neovlašteno uokvirivanje ili povezivanje s Uslugama.
 • Učitajte ili prenosite (ili pokušavajte prenijeti ili prenijeti) viruse, trojanske konje ili drugi materijal, uključujući prekomjernu upotrebu velikih slova i neželjene pošte (kontinuirano objavljivanje ponavljajućeg teksta), koji ometa neprekidno korištenje i uživanje Usluga bilo koje strane ili mijenja, narušava, ometa, mijenja ili ometa korištenje, značajke, funkcije, rad ili održavanje Usluga.
 • Sudjelujte u bilo kojoj automatiziranoj upotrebi sustava, poput korištenja skripti za slanje komentara ili poruka ili pomoću bilo kakvih alata za rudarenje podataka, robote ili slične alate za prikupljanje i ekstrakciju podataka.
 • Izbrišite obavijest o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima iz bilo kojeg sadržaja.
 • Pokušajte oponašati drugog korisnika ili osobu ili upotrijebite korisničko ime drugog korisnika.
 • Učitati ili prenijeti (ili pokušati prenijeti ili prenijeti) bilo koji materijal koji djeluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja ili prijenosa informacija, uključujući, bez ograničenja, jasne formate grafičke razmjene ("gifovi"), 1×1 piksel, internetske greške, kolačiće ili druge slične uređaje (ponekad se nazivaju "špijunski softver" ili "mehanizmi pasivnog prikupljanja" ili "pcms").
 • Ometati, ometati ili stvarati nepotrebno opterećenje za Usluge ili mreže ili usluge povezane s Uslugama.
 • Uznemiravati, živcirati, zastrašivati ili prijetiti bilo kojem od naših zaposlenika ili agenata koji su uključeni u pružanje bilo kojeg dijela Usluga vama.
 • Pokušajte zaobići sve mjere Usluga osmišljene za sprječavanje ili ograničavanje pristupa Uslugama ili bilo kojem dijelu Usluga.
 • Kopirajte ili prilagodite softver Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kôd.
 • Osim ako to nije dopušteno primjenjivim zakonom, dešifrirajte, dekompilirajte, rastavite ili obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se sastoji ili na bilo koji način čini dio Usluga.
 • Osim ako to može biti rezultat standardne tražilice ili korištenja internetskog preglednika, upotrijebiti, pokrenuti, razviti ili distribuirati bilo koji automatizirani sustav, uključujući, bez ograničenja, bilo kojeg pauka, robota, uslužnog programa, strugača ili izvanmrežnog čitača koji pristupa Uslugama ili koristite ili pokrenite bilo koju neovlaštenu skriptu ili drugi softver.
 • Za kupnju na Uslugama koristite agenta za kupnju ili agenta za nabavu.
 • Bilo kakvo neovlašteno korištenje Usluga, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili adresa e-pošte korisnika elektroničkim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte ili stvaranja korisničkih računa automatiziranim sredstvima ili pod lažnim izgovorom.
 • Koristite Usluge kao dio bilo kakvog napora da se natječete s nama ili na drugi način koristite Usluge i/ili Sadržaj za bilo koji pothvat koji donosi prihod ili komercijalno poduzeće.
 • Koristite Usluge za oglašavanje ili ponudu za prodaju robe i usluga.

10. DOPRINOSI KOJE SU GENERIRALI KORISNICI

Usluge vas mogu pozvati na čavrljanje, doprinos ili sudjelovanje u blogovima, oglasnim pločama, internetskim forumima i drugim funkcijama te vam mogu pružiti mogućnost stvaranja, slanja, objavljivanja, prikazivanja, prijenosa, izvođenja, objavljivanja, distribucije ili emitiranja sadržaja i materijala nama ili na Uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, zapise, videozapise, zvuk, fotografije, grafike, komentari, prijedlozi ili osobni podaci ili drugi materijali (zajedno, "Prilozi"). Doprinose mogu vidjeti drugi korisnici Usluga i putem web stranica trećih strana. Kao takvi, svi doprinosi koje prenesete mogu se tretirati kao nepovjerljivi i nevlasnički. Kada kreirate ili stavljate na raspolaganje bilo kakve Doprinose, izjavljujete i jamčite da:

 • Stvaranje, distribucija, prijenos, javno prikazivanje ili izvedba te pristup, preuzimanje ili kopiranje vaših doprinosa ne krše i neće kršiti vlasnička prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili moralna prava bilo koje treće strane.
 • Vi ste tvorac i vlasnik ili imate potrebne licence, prava, privole, izdanja i dopuštenja za korištenje i ovlašćivanje nas, Usluga i drugih korisnika Usluga da koristimo vaše doprinose na bilo koji način koji razmatraju Usluge i ovi Pravni uvjeti.
 • Imate pisani pristanak, oslobađanje i/ili dopuštenje svake osobe koja se može identificirati u vašim Doprinosima da koristite ime ili sličnost svake takve osobe koja se može identificirati kako biste omogućili uključivanje i korištenje vaših doprinosa na bilo koji način koji razmatraju Usluge i ovi Pravni uvjeti.
 • Vaši doprinosi nisu lažni, netočni ili obmanjujući.
 • Vaši doprinosi nisu neželjeno ili neovlašteno oglašavanje, promotivni materijali, piramidalne sheme, lančana pisma, neželjena pošta, masovna pošta ili drugi oblici poticanja.
 • Vaši doprinosi nisu opsceni, bludni, lascivni, prljavi, nasilni, uznemirujući, klevetnički, klevetnički ili na drugi način nepoželjni (kako smo odredili).
 • Vaši doprinosi nikoga ne ismijavaju, ismijavaju, omalovažavaju, zastrašuju ili zlostavljaju.
 • Vaši doprinosi ne koriste se za uznemiravanje ili prijetnju (u pravnom smislu tih pojmova) bilo kojoj drugoj osobi i za promicanje nasilja nad određenom osobom ili klasom ljudi.
 • Vaši doprinosi ne krše primjenjive zakone, propise ili pravilo.
 • Vaši doprinosi ne krše prava na privatnost ili publicitet bilo koje treće strane.
 • Vaši doprinosi ne krše bilo koji primjenjivi zakon koji se odnosi na dječju pornografiju ili na drugi način namijenjeni zaštiti zdravlja ili dobrobiti maloljetnika.
 • Vaši doprinosi ne uključuju uvredljive komentare koji su povezani s rasom, nacionalnim podrijetlom, spolom, seksualnim sklonostima ili fizičkim hendikepom.
 • Vaši doprinosi na drugi način ne krše niti se povezuju s materijalom koji krši bilo koju odredbu ovih Pravnih uvjeta ili bilo koji primjenjivi zakon ili propis.

Svako korištenje Usluga koje krši gore navedeno krši ove Zakonske uvjete i može rezultirati, između ostalog, ukidanjem ili suspenzijom vaših prava na korištenje Usluga.

11. DOZVOLA ZA DOPRINOS

Objavljivanjem svojih doprinosa na bilo koji dio Usluga ili stavljanjem doprinosa na raspolaganje Uslugama povezivanjem vašeg računa s Usluga na bilo koji od vaših računa na društvenim mrežama, automatski dajete, a vi izjavljujete i jamčite da imate pravo dodijeliti nam neograničeno, neograničeno, neopozivo, trajno, neisključivo, prenosivo, besplatno, potpuno plaćeno, svjetsko pravo i licenca za hostiranje, upotrebu, kopiranje, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitiranje, retitle, arhivu, pohranu, predmemoriju, javno izvođenje, javno prikazivanje, preoblikovanje, prevođenje, prijenos, izvlačenje (u cijelosti ili djelomično) i distribuciju takvih Doprinosa (uključujući, bez ograničenja, vašu sliku i glas) u bilo koju svrhu, komercijalnu, reklamnu ili na drugi način, te za pripremu izvedenih djela, ili uključiti u druga djela, takve Doprinose, te dodijeliti i odobriti podlicencije gore navedenog. Korištenje i distribucija može se dogoditi u bilo kojem medijskom formatu i putem bilo kojeg medijskog kanala.

Ova će se licenca primjenjivati na bilo koji oblik, medije ili tehnologiju koja je sada poznata ili u daljnjem tekstu razvijena, a uključuje našu upotrebu vašeg imena, naziva tvrtke i naziva franšize, ovisno o slučaju, i bilo kojeg od zaštitnih znakova, uslužnih znakova, trgovačkih imena, logotipa te osobnih i komercijalnih slika koje pružate. Odričete se svih moralnih prava u svojim doprinosima i jamčite da moralna prava na drugi način nisu utvrđena u vašim doprinosima.

Ne polažemo nikakvu odgovornost nad vašim doprinosima. Zadržavate puno vlasništvo nad svim svojim doprinosima i svim pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima povezanim s vašim doprinosima. Nismo odgovorni za bilo kakve izjave ili izjave u vašim doprinosima koje ste dali u bilo kojem području na Uslugama. Vi ste isključivo odgovorni za svoje doprinose uslugama i izričito se slažete da ćete nas osloboditi svake odgovornosti i suzdržati se od bilo kakvih pravnih radnji protiv nas u vezi s vašim doprinosima.

Imamo pravo, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju, (1) uređivati, redigirati ili na drugi način mijenjati bilo kakve doprinose; (2) ponovno kategorizirati sve doprinose kako bi ih se smjestilo na prikladnije lokacije na Uslugama; i (3) unaprijed pregledati ili izbrisati bilo koji Doprinos u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Nemamo obvezu pratiti vaše doprinose.

12. SMJERNICE ZA PREGLEDE

Možemo vam pružiti područja na Uslugama kako biste ostavili recenzije ili ocjene. Prilikom objavljivanja recenzije morate se pridržavati sljedećih kriterija: (1) trebali biste imati iskustva iz prve ruke s osobom/subjektom koji se pregledava; (2) vaše recenzije ne bi trebale sadržavati uvredljive psovke ili uvredljiv, rasistički, uvredljiv ili govor mržnje; (3) Vaše recenzije ne bi trebale sadržavati diskriminirajuća upućivanja na temelju vjere, rase, spola, nacionalnog podrijetla, dobi, bračnog statusa, seksualne orijentacije ili invaliditeta; (4) vaše recenzije ne bi trebale sadržavati upućivanja na nezakonite aktivnosti; (5) ne biste trebali biti povezani s konkurentima ako objavljujete negativne kritike; (6) ne biste trebali donositi nikakve zaključke o zakonitosti ponašanja; (7) Ne smijete objavljivati nikakve lažne ili obmanjujuće izjave; i (8) ne smijete organizirati kampanju koja potiče druge da objavljuju recenzije, bilo pozitivne ili negativne.

Možemo prihvatiti, odbiti ili ukloniti recenzije prema vlastitom nahođenju. Apsolutno nemamo obvezu pregledavati recenzije ili brisati recenzije, čak i ako netko smatra da su recenzije nepoželjne ili netočne. Recenzije ne podržavamo i ne predstavljaju nužno naša mišljenja ili stavove bilo koje od naših podružnica ili partnera. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu reviziju ili za bilo kakva potraživanja, obveze ili gubitke koji proizlaze iz bilo kakve revizije. Objavljivanjem recenzije ovime nam dajete trajno, neisključivo, širom svijeta, besplatno, potpuno plaćeno, dodjeljivo i podlicencirano pravo i licencu za reprodukciju, izmjenu, prevođenje, prijenos na bilo koji način, prikazivanje, izvođenje i / ili distribuciju cjelokupnog sadržaja koji se odnosi na pregled.

13. DRUŠTVENI MEDIJI

Kao dio funkcionalnosti Usluga, svoj račun možete povezati s internetskim računima koje imate s pružateljima usluga treće strane (svaki takav račun, "račun treće strane") tako da: (1) pružajući podatke za prijavu na račun treće strane putem Usluga; ili (2) dopuštajući nam pristup vašem računu treće strane, što je dopušteno prema primjenjivim uvjetima i odredbama koji reguliraju vaše korištenje svakog računa treće strane. Izjavljujete i jamčite da imate pravo otkriti nam svoje podatke za prijavu na račun treće strane i/ili nam odobriti pristup vašem računu treće strane, bez kršenja bilo kojeg od uvjeta i odredbi koji reguliraju vaše korištenje primjenjivog računa treće strane i bez obveze plaćanja bilo kakvih naknada ili podvrgavanja bilo kakvim ograničenjima korištenja koja je nametnuo pružatelj usluga treće strane na računu treće strane. Dajući nam pristup bilo kojim računima trećih strana, razumijete da (1) možemo pristupiti, učiniti dostupnim i pohraniti (ako je primjenjivo) bilo koji sadržaj koji ste pružili i pohranili na svoj račun treće strane ("Sadržaj društvene mreže") tako da bude dostupan na i putem Usluga putem vašeg računa, uključujući, bez ograničenja, popise prijatelja i (2) možemo poslati i primiti s vašeg računa treće strane dodatne informacije u mjeri u kojoj bit će obaviješteni kada povežete svoj račun s računom treće strane. Ovisno o računima trećih strana koje odaberete i podložno postavkama privatnosti koje ste postavili na takvim računima trećih strana, osobni podaci koje objavite na svojim računima trećih strana mogu biti dostupni na vašem računu i putem njega na Uslugama. Imajte na umu da ako račun treće strane ili povezana usluga postanu nedostupni ili naš pristup takvom računu treće strane prekine pružatelj usluga treće strane, sadržaj društvenih mreža možda više neće biti dostupan na i putem Usluga. U bilo kojem trenutku imat ćete mogućnost onemogućiti vezu između svog računa na Uslugama i računa trećih strana. IMAJTE NA UMU DA JE VAŠ ODNOS S PRUŽATELJIMA USLUGA TREĆE STRANE POVEZANIM S VAŠIM RAČUNIMA TREĆIH STRANA UREĐEN ISKLJUČIVO VAŠIM UGOVORIMA S TAKVIM PRUŽATELJIMA USLUGA TREĆE STRANE. Ne trudimo se pregledati bilo koji sadržaj društvenih mreža u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, točnost, zakonitost ili nekršenje, i nismo odgovorni za bilo koji sadržaj društvene mreže. Prihvaćate i slažete se da možemo pristupiti vašem adresaru e-pošte povezanom s računom treće strane i vašem popisu kontakata pohranjenom na vašem mobilnom uređaju ili tablet računalu isključivo u svrhu identifikacije i obavještavanja o onim kontaktima koji su se također registrirali za korištenje Usluga. Vezu između Usluga i računa treće strane možete deaktivirati tako da nas kontaktirate pomoću dolje navedenih podataka za kontakt ili putem postavki računa (ako je primjenjivo). Pokušat ćemo izbrisati sve podatke pohranjene na našim poslužiteljima koji su dobiveni putem takvog računa treće strane, osim korisničkog imena i slike profila koji se povezuju s vašim računom.

14. INTERNETSKE STRANICE I SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Usluge mogu sadržavati (ili možete biti poslani putem web stranice) poveznice na druge web stranice ("Web stranice trećih strana") kao i članke, fotografije, tekst, grafike, slike, dizajne, glazbu, zvuk, videozapise, informacije, aplikacije, softver i drugi sadržaj ili predmete koji pripadaju trećim stranama ili potječu od njih ("Sadržaj treće strane"). Takve web stranice trećih strana i sadržaj trećih strana ne istražujemo, ne nadziremo ili provjeravamo točnost, prikladnost ili potpunost i nismo odgovorni za bilo koje web stranice trećih strana kojima se pristupa putem Usluga ili bilo kojeg sadržaja treće strane objavljenog, dostupnog putem ili instaliranog s Usluga, uključujući sadržaj, točnost, uvredljivost, mišljenja, pouzdanost, prakse privatnosti ili druga pravila ili sadržana na web stranicama trećih strana ili trećim stranama Sadržaj. Uključivanje, povezivanje ili dopuštanje korištenja ili instalacije bilo koje web stranice trećih strana ili bilo kojeg sadržaja treće strane ne podrazumijeva njihovo odobravanje ili odobravanje. Ako odlučite napustiti Usluge i pristupiti web stranicama trećih strana ili koristiti ili instalirati bilo koji sadržaj treće strane, to činite na vlastitu odgovornost i trebali biste biti svjesni da ovi Pravni uvjeti više ne vladaju. Trebali biste pregledati primjenjive uvjete i pravila, uključujući prakse privatnosti i prikupljanja podataka, bilo koje web-lokacije na koju se krećete s Usluga ili koje se odnose na bilo koje aplikacije koje koristite ili instalirate s Usluga. Sve kupnje koje izvršite putem web stranica trećih strana bit će putem drugih web stranica i drugih tvrtki i ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi s takvim kupnjama koje su isključivo između vas i primjenjive treće strane. Slažete se i prihvaćate da ne podržavamo proizvode ili usluge koji se nude na web stranicama trećih strana i smatrat ćete nas krivima za bilo kakvu štetu uzrokovanu vašom kupnjom takvih proizvoda ili usluga. Osim toga, smatrat ćete nas krivima za bilo kakve gubitke koje ste pretrpjeli ili štetu koja vam je nanesena, a koja se odnosi na bilo koji sadržaj treće strane ili je na bilo koji način rezultirala bilo kojim sadržajem treće strane ili bilo kojim kontaktom s web stranicama trećih strana.

15. UPRAVLJANJE USLUGAMA

Zadržavamo pravo, ali ne i obvezu, da: (1) nadziremo Usluge zbog kršenja ovih Zakonskih uvjeta; (2) poduzeti odgovarajuće pravne radnje protiv svakoga tko, prema vlastitom nahođenju, krši zakon ili ove Pravne uvjete, uključujući, bez ograničenja, prijavljivanje takvog korisnika tijelima za izvršavanje zakonodavstva; (3) prema vlastitom nahođenju i bez ograničenja, odbiti, ograničiti pristup, ograničiti dostupnost ili onemogućiti (u mjeri u kojoj je to tehnološki izvedivo) bilo kojeg vašeg doprinosa ili bilo kojeg njegovog dijela; (4) prema vlastitom nahođenju i bez ograničenja, obavijesti ili odgovornosti, ukloniti s Usluga ili na drugi način onemogućiti sve datoteke i sadržaj koji su prekomjerne veličine ili na bilo koji način opterećuju naše sustave; i (5) na drugi način upravljati Uslugama na način osmišljen za zaštitu naših prava i imovine i olakšavanje pravilnog funkcioniranja Usluga.

16. PRAVILA PRIVATNOSTI

Stalo nam je do privatnosti i sigurnosti podataka. Pregledajte naša Pravila o privatnosti. Korištenjem Usluga pristajete biti obvezani našim Pravilima o privatnosti koja su uključena u ove Pravne uvjete. Molimo, imajte na umu da su usluge smještene u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako uslugama iz bilo koje druge regije svijeta pristupate sa zakonima ili drugim zahtjevima koji reguliraju prikupljanje, korištenje ili otkrivanje osobnih podataka koji se razlikuju od primjenjivih zakona u Ujedinjenom Kraljevstvu, tada kontinuiranim korištenjem Usluga prenosite svoje podatke u Ujedinjeno Kraljevstvo i izričito pristajete na prijenos i obradu vaših podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu.

17. OBAVIJEST I POLITIKA ZAKONA O AUTORSKIM PRAVIMA U DIGITALNOM TISUĆLJEĆU (DMCA)

Obavijesti

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da bilo koji materijal dostupan na Ili putem Usluga krši bilo koja autorska prava koja posjedujete ili kontrolirate, odmah obavijestite našeg imenovanog agenta za autorska prava koristeći dolje navedene podatke za kontakt ("Obavijest"). Kopija vaše Obavijesti bit će poslana osobi koja je objavila ili pohranila materijal naslovljen u Obavijesti. Imajte na umu da u skladu sa saveznim zakonom možete biti odgovorni za štetu ako materijalno lažno predstavljate u Obavijesti. Stoga, ako niste sigurni da materijal koji se nalazi na Uslugama ili s kojim su povezane Usluge krši vaša autorska prava, trebali biste razmisliti o tome da se prvo obratite odvjetniku.

Sve obavijesti trebaju ispunjavati zahtjeve DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) i uključivati sljedeće podatke: (1) Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno povrijeđeno; (2) identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da je prekršeno ili, ako je više djela zaštićenih autorskim pravima na Uslugama obuhvaćeno Obavijesti, reprezentativni popis takvih djela na Uslugama; (3) identifikaciju materijala za koji se tvrdi da krši autorska prava ili da je predmet povrede prava i koji treba ukloniti ili kojem treba onemogućiti pristup te informacije koje su razumno dovoljne da nam omoguće lociranje materijala; (4) informacije koje su razumno dovoljne da nam omoguće da kontaktiramo stranku koja se žali, kao što su adresa, telefonski broj i, ako je dostupna, adresa e-pošte na koju se može kontaktirati podnositelj pritužbe; (5) izjavu da podnositelj pritužbe u dobroj vjeri vjeruje da korištenje materijala na način na koji se žali nije odobreno od strane vlasnika autorskih prava, njegova zastupnika ili zakona; i (6) izjavu da su informacije u obavijesti točne i pod kaznom krivokletstva da je stranka koja se žali ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno povrijeđeno.

Odgovor na pritužbu

Ako smatrate da je vaš materijal zaštićen autorskim pravima uklonjen s Usluga zbog pogreške ili pogrešne identifikacije, možete poslati pisanu odgovor na pritužbu [nama/našem imenovanom agentu za autorska prava] koristeći dolje navedene podatke za kontakt ("Odgovor na pritužbu"). Da biste bili učinkovita odgovor na pritužbu u skladu s DMCA-om, vaša odgovor na pritužbu mora sadržavati u osnovi sljedeće: (1) identifikaciju materijala koji je uklonjen ili onemogućen i mjesto na kojem se materijal pojavio prije nego što je uklonjen ili onemogućen; (2) izjavu da pristajete na nadležnost Saveznog okružnog suda u kojem se nalazi vaša adresa ili ako je vaša adresa izvan Sjedinjenih Država, za bilo koji pravosudni okrug u kojem se nalazimo; (3) izjavu da ćete prihvatiti dostavu postupka od strane stranke koja je podnijela Obavijest ili zastupnika stranke; (4) vaše ime, adresa i telefonski broj; (5) izjavu pod kaznom krivokletstva da u dobroj vjeri vjerujete da je dotični materijal uklonjen ili onemogućen zbog pogreške ili pogrešne identifikacije materijala koji se uklanja ili onemogućuje; i (6) vaš fizički ili elektronički potpis.

Ako nam pošaljete valjanu, pisanu odgovor na pritužbu koja ispunjava gore opisane zahtjeve, vratit ćemo vaš uklonjeni ili onemogućeni materijal, osim ako prvo ne primimo obavijest od strane koja podnosi Obavijest i obavijesti nas da je takva strana podnijela sudski postupak kako bi vas obuzdala da sudjelujete u aktivnostima koje se odnose na predmetni materijal. Imajte na umu da ako materijalno pogrešno prikažete da je onemogućeni ili uklonjeni sadržaj uklonjen greškom ili pogrešnom identifikacijom, možda ćete biti odgovorni za štetu, uključujući troškove i odvjetničke naknade. Podnošenje lažne odgovor na pritužbu predstavlja krivokletstvo.

Imenovani agent za autorska prava

 • Attn: Agent za autorska prava
 • Ul. Ruđera Boškovića 20, 21000, Split, Hrvatska
 • [email protected]

18. TRAJANJE I RASKID

Ovi Pravni uvjeti ostaju na punoj snazi i na snazi dok koristite Usluge. NE OGRANIČAVAJUĆI BILO KOJU DRUGU ODREDBU OVIH PRAVNIH UVJETA, ZADRŽAVAMO PRAVO, PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU I BEZ OBAVIJESTI ILI ODGOVORNOSTI, USKRATITI PRISTUP I KORIŠTENJE USLUGA (UKLJUČUJUĆI BLOKIRANJE ODREĐENIH IP ADRESA), BILO KOJOJ OSOBI IZ BILO KOJEG RAZLOGA ILI BEZ RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, KRŠENJE BILO KOJEG ZASTUPANJA, JAMSTVA ILI SPORAZUMA SADRŽANOG U OVIM PRAVNIM UVJETIMA ILI BILO KOJEM PRIMJENJIVOM ZAKONU ILI PROPISU. MOŽEMO PREKINUTI VAŠU UPOTREBU ILI SUDJELOVANJE U USLUGAMA ILI IZBRISATI VAŠ RAČUN I SAV SADRŽAJ ILI INFORMACIJE KOJE STE OBJAVILI U BILO KOJEM TRENUTKU, BEZ UPOZORENJA, PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU.

Ako iz bilo kojeg razloga ukinemo ili obustavimo vaš račun, zabranjeno vam je registrirati se i stvoriti novi račun pod svojim imenom, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda djelujete u ime treće strane. Osim ukidanja ili obustave vašeg računa, zadržavamo pravo poduzeti odgovarajuće pravne radnje, uključujući, bez ograničenja, provođenje građanske, kaznene i sudske zaštite.

19. PREINAKE I PREKIDI

Zadržavamo pravo promjene, izmjene ili uklanjanja sadržaja Usluga u bilo kojem trenutku ili iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti. Međutim, nemamo obvezu ažurirati bilo kakve informacije o našim uslugama. Također zadržavamo pravo izmjene ili prekida svih ili dijela Usluga bez prethodne obavijesti u bilo kojem trenutku. Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu, promjenu cijene, obustavu ili prekid Usluga.

Ne možemo jamčiti da će Usluge biti dostupne u svakom trenutku. Možemo naići na hardver, softver ili druge probleme ili ćemo morati izvršiti održavanje povezano s Uslugama, što rezultira prekidima, kašnjenjima ili pogreškama. Zadržavamo pravo promjene, revizije, ažuriranja, obustave, prekida ili na drugi način izmjene Usluga u bilo kojem trenutku ili iz bilo kojeg razloga bez prethodne obavijesti. Slažete se da ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neugodnosti uzrokovane vašom nemogućnošću pristupa ili korištenja Usluga tijekom bilo kakvih zastoja ili prekida Usluga. Ništa u ovim Pravnim uvjetima neće se tumačiti tako da nas obvezuje na održavanje i podršku Uslugama ili pružanje bilo kakvih ispravaka, ažuriranja ili izdanja u vezi s tim.

20. MJERODAVNO PRAVO

Ovi pravni uvjeti uređeni su i tumačeni u skladu sa zakonima Engleske, a izričito se primjenjuje Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ako je vaše uobičajeno boravište u EU-u, SAD-u ili bilo kojoj od druge 62 zemlje potpisnice konvencije, dodatno posjedujete zaštitu koja vam se pruža obveznim odredbama zakona u vašoj zemlji boravišta. To znači da možete podnijeti zahtjev za obranu svojih prava na zaštitu potrošača u vezi s ovim Pravnim uvjetima u Engleskoj ili u bilo kojoj zemlji koja je stranka konvencije u kojoj živite.

21. RJEŠAVANJE SPOROVA

Obvezujuća arbitraža

Ako ste stanovnik Europske unije, sve sporove koji proizlaze iz ili su povezani s ovim Pravnim uvjetima rješava arbitar imenovan u skladu s Arbitražom i internim pravilima Europskog arbitražnog suda, koji je dio Europskog arbitražnog centra sa sjedištem u Strasbourgu. Mjesto takve arbitraže je Engleska. Prevladavajući jezik postupka je engleski. Mjerodavno pravo za ove postupke su zakoni Engleske.

Ako ste stanovnik Sjedinjenih Država, sporovi će se riješiti arbitražom u Sjedinjenim Državama. Mjerodavno pravo za ove postupke su zakoni SAD-a.

Za stanovnike bilo koje druge zemlje mjesto arbitraže i postupci jednaki su onima predviđenim za stanovnike Europske unije.

Ograničenja

Stranke su suglasne da će svaka arbitraža biti ograničena na spor između stranaka pojedinačno. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, (a) nijedna arbitraža neće biti spojena s bilo kojim drugim postupkom; (b) ne postoji pravo ili ovlast da se bilo koji spor arbitrira na temelju kolektivne tužbe ili da se koriste postupci kolektivne tužbe; i (c) ne postoji pravo ili ovlast da se bilo koji spor pokrene u navodnom predstavničkom svojstvu u ime šire javnosti ili bilo koje druge osobe.

Iznimke od arbitraže

Stranke su suglasne da sljedeći sporovi ne podliježu gore navedenim odredbama koje se odnose na obvezujuću arbitražu: (a) sve sporove koji žele provesti ili zaštititi ili u vezi s valjanošću bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva stranke; (b) svaki spor koji se odnosi na optužbe za krađu, piratstvo, narušavanje privatnosti ili neovlaštenu uporabu ili proizlazi iz njih; i (c) svaki zahtjev za sudsku zabranu. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita ili neprovediva, tada nijedna stranka neće odlučiti arbitrirati u bilo kojem sporu koji spada u taj dio ove odredbe za koji se utvrdi da je nezakonit ili neprovediv, a o takvom sporu odlučuje nadležni sud unutar gore navedenih sudova, a stranke se slažu da će se podvrgnuti osobnoj nadležnosti tog suda.

22. ISPRAVACI

Možda postoje informacije o Uslugama koje sadrže tipografske pogreške, netočnosti ili propuste, uključujući opise, cijene, dostupnost i razne druge informacije. Zadržavamo pravo ispraviti sve pogreške, netočnosti ili propuste te promijeniti ili ažurirati podatke na Uslugama u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.

23. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

USLUGE SE PRUŽAJU ONAKO KAKO JESU I DOSTUPNE SU. SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE USLUGA BITI NA VAŠ ISKLJUČIVI RIZIK. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, ODRIČEMO SE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, U VEZI S USLUGAMA I VAŠIM KORIŠTENJEM ISTIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA. NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA ILI IZJAVE O TOČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA USLUGA ILI SADRŽAJA BILO KOJE WEB STRANICE ILI MOBILNIH APLIKACIJA POVEZANIH S USLUGAMA I NEĆEMO PREUZETI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE (1) POGREŠKE, POGREŠKE ILI NETOČNOSTI SADRŽAJA I MATERIJALA, (2) OSOBNE OZLJEDE ILI MATERIJALNE ŠTETE, BILO KOJE PRIRODE, KOJI PROIZLAZE IZ VAŠEG PRISTUPA I KORIŠTENJA USLUGA, (3) BILO KAKVOG NEOVLAŠTENOG PRISTUPA ILI KORIŠTENJA NAŠIH SIGURNIH POSLUŽITELJA I/ILI SVIH I SVIH OSOBNIH PODATAKA I/ILI FINANCIJSKIH PODATAKA POHRANJENIH U NJIMA, (4) BILO KAKVOG PREKIDA ILI PRESTANKA PRIJENOSA NA USLUGE ILI S NJIH, (5) BILO KAKVIH GREŠAKA, VIRUSA, TROJANSKIH KONJA ILI SLIČNO KOJE BILO KOJA TREĆA STRANA MOŽE PRENIJETI NA USLUGE ILI PUTEM NJIH, I/ILI (6) BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU I MATERIJALU ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALU KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA OBJAVLJENOG, PRENESENOG ILI NA DRUGI NAČIN DOSTUPNOG PUTEM USLUGA. NE JAMČIMO, NE PODRŽAVAMO, JAMČIMO ILI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU OGLAŠAVA ILI NUDI TREĆA STRANA PUTEM USLUGA, BILO KOJE WEB STRANICE S HIPERVEZOM ILI BILO KOJE WEB STRANICE ILI MOBILNE APLIKACIJE PREDSTAVLJENE U BILO KOJEM BANNERU ILI DRUGOM OGLAŠAVANJU I NEĆEMO BITI STRANA ILI NA BILO KOJI NAČIN BITI ODGOVORNI ZA PRAĆENJE BILO KOJE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KOJEG PRUŽATELJA PROIZVODA ILI USLUGA TREĆE STRANE. KAO I KOD KUPNJE PROIZVODA ILI USLUGE PUTEM BILO KOJEG MEDIJA ILI U BILO KOJEM OKRUŽENJU, TREBALI BISTE KORISTITI SVOJU NAJBOLJU PROSUDBU I PREMA POTREBI BITI OPREZNI.

24. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

NI U KOJEM SLUČAJU MI ILI NAŠI DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI AGENTI NEĆEMO BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, UZORNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENU DOBIT, IZGUBLJENI PRIHOD, GUBITAK PODATAKA ILI DRUGU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA, ČAK I AKO SMO OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BEZ OBZIRA NA BILO ŠTO SUPROTNO SADRŽANO OVDJE, NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KOJI UZROK I BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE, U SVAKOM ĆE TRENUTKU BITI OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE NAM PLATILI TIJEKOM ŠEST (6) MJESECI PRIJE BILO KOJEG UZROKA TUŽBE KOJI SE POJAVI. ODREĐENI AMERIČKI DRŽAVNI ZAKONI I MEĐUNARODNI ZAKONI NE DOPUŠTAJU OGRANIČENJA IMPLICIRANIH JAMSTAVA ILI ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODREĐENIH ŠTETA. AKO SE OVI ZAKONI PRIMJENJUJU NA VAS, NEKA ILI SVA GORE NAVEDENA ODRICANJA ILI OGRANIČENJA MOŽDA SE NEĆE ODNOSITI NA VAS I MOŽDA IMATE DODATNA PRAVA.

25. NAKNADA ŠTETE

Slažete se da ćete nas braniti, obeštetiti i smatrati bezopasnima, uključujući naše podružnice, podružnice i sve naše službenike, agente, partnere i zaposlenike, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, potraživanja ili zahtjeva, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proizlaze iz: (1) vaših doprinosa; (2) korištenje Usluga; (3) kršenje ovih Pravnih uvjeta; (4) svako kršenje vaših izjava i jamstava navedenih u ovim Pravnim uvjetima; (5) vaše kršenje prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualnog vlasništva; ili (6) bilo koju očitu štetnu radnju prema bilo kojem drugom korisniku Usluga s kojim ste se povezali putem Usluga. Bez obzira na prethodno navedeno, zadržavamo pravo, o vašem trošku, preuzeti isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem za koje ste dužni nas obeštetiti, a vi pristajete surađivati, o svom trošku, s našom obranom takvih zahtjeva. Uložit ćemo razumne napore kako bismo vas obavijestili o svakom takvom zahtjevu, radnji ili postupku koji podliježe ovoj naknadi štete nakon što saznamo za to.

26. KORISNIČKI PODACI

Zadržat ćemo određene podatke koje prenesete Uslugama u svrhu upravljanja izvedbom Usluga, kao i podatke koji se odnose na vaše korištenje Usluga. Iako redovito vršimo rutinske sigurnosne kopije podataka, vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenesete ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste poduzeli pomoću Usluga. Slažete se da nećemo snositi nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili oštećenje takvih podataka i ovime se odričete bilo kakvog prava na tužbu protiv nas koja proizlazi iz takvog gubitka ili korupcije takvih podataka.

27. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE I POTPISI

Posjet Uslugama, slanje e-pošte i ispunjavanje internetskih obrazaca predstavljaju elektroničku komunikaciju. Pristajete na primanje elektroničkih komunikacija i slažete se da svi ugovori, obavijesti, otkrivanja i druge komunikacije koje vam pružamo elektroničkim putem, putem e-pošte i na Uslugama ispunjavaju sve zakonske zahtjeve da takva komunikacija bude u pisanom obliku. OVIME PRISTAJETE NA UPOTREBU ELEKTRONIČKIH POTPISA, UGOVORA, NARUDŽBI I DRUGIH EVIDENCIJA TE NA ELEKTRONIČKU DOSTAVU OBAVIJESTI, PRAVILA I EVIDENCIJE TRANSAKCIJA KOJE SMO POKRENULI ILI DOVRŠILI MI ILI PUTEM USLUGA. Ovime se odričete bilo kakvih prava ili zahtjeva prema bilo kojem statutu, propisima, pravilima, uredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj jurisdikciji koji zahtijevaju izvorni potpis ili dostavu ili čuvanje neelektroničke evidencije ili plaćanja ili odobravanja kredita na bilo koji drugi način osim elektroničkim sredstvima.

28. KORISNICI I STANOVNICI KALIFORNIJE

Ako bilo koja pritužba kod nas nije riješena na zadovoljavajući način, možete se obratiti Odjelu za pomoć pritužbama Odjela za potrošačke usluge Kalifornijskog odjela za pitanja potrošača u pisanom obliku na 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornija 95834 ili telefonom na (800) 952-5210 ili (916) 445-1254.

29. RAZNO

Ovi Pravni uvjeti i sva pravila ili operativna pravila koja smo objavili na Uslugama ili u vezi s Uslugama čine cjelokupni ugovor i razumijevanje između vas i nas. Naše neostvarivanje ili provedba bilo kojeg prava ili odredbe ovih Zakonskih uvjeta neće djelovati kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi Pravni uvjeti djeluju u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. U bilo kojem trenutku možemo dodijeliti bilo koja ili sva svoja prava i obveze drugima. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili nečinjenje uzrokovano bilo kojim uzrokom izvan naše razumne kontrole. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ili dio odredbe ovih Pravnih uvjeta nezakonita, ništavna ili neprovediva, ta se odredba ili dio odredbe smatra odvojivim od ovih Pravnih uvjeta i ne utječe na valjanost i provedivost bilo koje preostale odredbe. Ne postoji zajednički pothvat, partnerstvo, zapošljavanje ili agencijski odnos stvoren između vas i nas kao rezultat ovih Pravnih uvjeta ili korištenja Usluga. Slažete se da se ovi Pravni uvjeti neće tumačiti protiv nas na temelju toga što smo ih sastavili. Ovime se odričete svih obrana koje imate na temelju elektroničkog oblika ovih Pravnih uvjeta i nedostatka potpisivanja od strane stranaka koje su ovdje za izvršenje ovih Pravnih uvjeta.

30. OBRATITE NAM SE

Kako bismo riješili prigovor u vezi s Uslugama ili dobili dodatne informacije o korištenju Usluga, obratite nam se na:

Ul. Ruđera Boškovića 20, 21000, Split, Hrvatska

+385 91 202 2097

[email protected]